Khóa Học Essentials of Marketing – Kotler Business Program

Trong video sau đây, bạn xem lướt qua các giảng viên mô tả đăc điểm nội dung khóa học này.


Khóa Học:

Chúng tôi xác nhận cung cấp các khóa học sau đây, với nhiều khóa học sẽ được thêm vào trong những tháng tới:

 

Phần giới thiệu: Khóa học Tính thiết yếu của Marketing

Mục tiêu của khóa học này nằm đem đến cho sinh viên và những người trong ngành nắm được những kiến thức cơ bản và hiểu được những nguyên tắc cốt lõi của Marketing. Khóa học dành cho những đối tượng đang học tập tại các trường Đại học quan tâm đến việc nâng cao hiểu biết về Marketing thông qua việc học tâp các nguyên tắc cốt lõi từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Hơn nữa, khoá học cũng rất phù hợp với những người trong ngành và các doanh nghiệp muốn áp dụng tối ưu các công cụ và chiến lược Marketing trong đời sống hàng ngày.

Khoá học này bắt đầu với cái nhìn tổng quan về vai trò Marketing trong một tổ chức, rồi chuyển sang phần Hành vi Người mua, cải tiến, thách thức và chiến lược xung quanh Marketing Quốc tế và sang phần Marketing 3.0. Bài học điển hình bao gồm các bài đọc, các video của giảng viên và các học phần tương tác, cũng như các bài đánh giá theo hình thức written và multiple-choice để đảm bảo sự thông hiểu các tài liệu học tập. 

Cách tiếp cận giảng dạy thực tế của chúng tôi giúp bạn có thể áp dụng ngay các bài học vào thực tiễn kinh doanh và công việc.

 

Học phí Khóa học:

Kotler Business Program – Essentials of Marketing7.500.000 VNĐ (Đã bao gồm thuế VAT)